ENERGIE & KLIMAAT COLLECTIEF
MARSLANDEN

Samen werken aan een duurzamer bedrijventerrein

Versneld naar een duurzamer Marslanden

Zo’n 800 ondernemingen op 3 vierkante kilometer: bedrijventerrein Marslanden in Zwolle barst van de bedrijvigheid. Bedenk eens wat een impact we kunnen hebben als we samen projecten realiseren op het gebied van energie en klimaat! EKCM is opgericht om de verduurzaming van uw bedrijf in combinatie met collega bedrijven op bedrijventerrein Marslanden versneld te realiseren.

Sluit aan bij EKCM

Veel bedrijven op Marslanden lopen tegen dezelfde energie- en klimaatuitdagingen aan. Het is vaak lastig een heldere koers te vinden. Je kunt als ondernemer zelfstandig aan de slag gaan, maar wat bepaalt je prioriteit bij de stijgende energieprijzen, welke wet- en regelgeving komt er op je af en welke kansen wil je benutten? Daarbij beperken energie en klimaatvraagstukken zich vaak niet tot alleen uw eigen pand.
Wilt u samen met uw ‘buren op Marslanden’ concrete oplossingen realiseren en daarmee versnellen? Word dan lid!

Waar begint de verduurzaming van Marslanden?

Gaan we aan de slag met energiebesparing, restwarmte, zonnepanelen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen of iets anders? De leden van de coöperatie hebben in 2022 gekozen voor vier speerpunten: energiebesparing & verduurzaming, zon-op-dak, laden (elektrisch/groene waterstof) en eigen regie in energie. Met deze vier thema’s gaan wij aan de slag en vorderen gestaag in ons aanbod aan de leden. Er ligt al een concreet product: het Meerjaren Verduurzamingsplan (MVJP).

De founding partners van EKCM

De kracht van coöperatie EKCM

  • Samen delen we expertise en mobiliseren we mankracht.
  • Samen maken we aanspraak op relevante subsidies.
  • Samen hebben we meer zeggingskracht richting overheden.
  • Samen besparen we uiteindelijk meer.
  • Samen verduurzamen we Marslanden sneller.

Lid worden

Als ondernemer ook bijdragen én profiteren van de verduurzaming van Marslanden? Word lid en krijg meer vat op uw energiekosten, concrete kansen en besparingen.