Skip to main content

Op 25 januari 2023 is tijdens een thema sessie gesproken over Zon op Dak. Daaruit is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat onder de (potentiële) leden aan inzicht in de huidige stand van de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet van bedrijventerrein Marslanden. Dit inzicht is nodig als de ondernemer over wil gaan voor zonnepanelen op zijn gebouw.

Vanuit EKCM is het idee geopperd om met een voorstel te komen voor een mogelijke collectieve aanpak. Een aanbod is gedaan voor het tegen betaling leveren van een:

  • specifiek document, gericht op de case per deelnemend lid (het eigen dak/daken);
  • generiek document, met cases van alle deelnemende leden (netcongestie).

De aangeboden werkzaamheden worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie Overijssel. Het aanbod is verstuurd naar acht (potentiële) leden medio februari. Inmiddels hebben de eerste ondernemers kenbaar gemaakt ook gebruik te willen gaan maken van dit aanbod. Het aanbod is nog steeds geldig, ook voor de nieuwe toekomstige leden.