DE ORGANISATIE VAN EKCM

Maak kennis met het team van het Energie & Klimaat Collectief Marslanden. De coöperatie kent een bestuur en een team van professionals die gericht zijn op individuele en gezamenlijke duurzaamheidsdoelen op bedrijventerrein Marslanden.

Jolanda Venema

Initiatiefnemer EKCM

Een aantal jaren geleden besloot zelfstandig ondernemer Jolanda Venema haar facilitaire expertise nog uitsluitend in te zetten voor projecten die bijdragen aan het behoud van de aarde. Vanuit haar bedrijf Factherm werkt ze onder meer aan de verduurzaming van organisaties als Rabobank. En binnen het project Zonnescholen organiseerde ze een collectieve aanbesteding voor 15 schoolbesturen naar de aanleg van zonnestroominstallaties.

Nadat ze haar eigen buurt in Zwolle-Zuid gemobiliseerd heeft om zonnepanelen en groendaken te realiseren, verlegt ze nu haar doortastende blik naar de buren op het bedrijventerrein:

‘Op Marslanden kan ik nog veel meer duurzame impact hebben.’

Koos Wijbenga

Initiatiefnemer EKCM

Al lange tijd ervaart Koos Wijbenga een grote behoefte om van betekenis te zijn op het gebied van klimaat en energie. Sinds 2014 realiseert hij vanuit zijn bedrijf WijDuurzaam zonnestroominstallaties, adviseert hij over complexe energievraagstukken en begeleidt hij organisaties naar energiebesparing.

De Zwollenaar brengt zowel kennis van organisatie-ontwikkeling, business cases en techniek als een uitgebreid netwerk van experts mee om Marslanden te verduurzamen.

‘Ik geloof dat vele ondernemers op Marslanden maar wát graag het heft in eigen hand willen nemen, maar daar onvoldoende aan toekomen. Vanuit de coöperatie wil ik deze ondernemers helpen. Ook hier geldt: alleen ga je sneller, samen kom je verder.’