De verduurzaming van Marslanden

Veel ondernemers op Marslanden zien zich geconfronteerd met stijgende energieprijzen en laten kansen liggen om te verduurzamen. Vaak vanwege gebrek aan kennis of tijd. EKCM ontzorgt individuele leden op het gebied van duurzaamheid en gaat voor collectieve waardevermeerdering voor het complete bedrijventerrein.

Zelfsturend in energie- en klimaataanpak Marslanden

Klimaatneutraal in 2050. Dat is waar Europa in stappen naar toewerkt. Het VN-Klimaatakkoord van Parijs geeft de handvatten en via Brussel worden de gelden verdeeld om de doelen te behalen. Het rijk, Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle faciliteren en stimuleren waar mogelijk.

Maar wat willen en kunnen de ondernemers van Marslanden? Als coöperatie wil EKCM de ondernemers van Marslanden faciliteren om autonoom aan de slag te gaan en de energietransitie en klimaatadaptie op eigen wijze op te pakken. EKCM treedt op als organisator en de verbindende factor tussen ondernemers en overheden.

Kansen voor Marslanden

Het is nog te vroeg om getallen te hangen aan de ambitie van EKCM. En waar we beginnen? Dat is aan de leden van de coöperatie. Dit zien we in ieder geval als kansrijke thema’s om Marslanden te verduurzamen:

Planning EKCM

1e helft 2024

 • Focus op actieve leden
 • Ledenwerving
 • Uitreiken vouchers voor MJVP
 • Uitvoeren Meerjaren Verduurzamingsplannen (MJVP)
 • Organisatie en plan van aanpak project Sprint
 • Machtigingen ophalen bij ondernemers voor onderzoek net-topologie

2e helft 2024

 • Focus op actieve leden
 • Ledenwerving
 • Uitreiken vouchers voor MJVP
 • Uitvoeren Meerjaren Verduurzamingsplannen (MJVP)
 • Machtigingen ophalen bij ondernemers voor onderzoek net-topologie
 • Uitwerking onderzoek net-topologie
 • Data analyse

1e helft 2025

 • Focus op actieve leden
 • Ledenwerving
 • Uitreiken vouchers voor MJVP
 • Uitvoeren Meerjaren Verduurzamingsplannen (MJVP)
 • Uitwerking kansrijke oplossingen
 • Afronding project Sprint

Uitdagingen Marslanden onderkend

Dat er nog veel uitdagingen liggen voor bedrijventerrein Marslanden (en andere bedrijventerreinen in de regio) blijkt ook uit een rapport van Bureau Buiten. Dit onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen is uitgevoerd in opdracht van Regio Zwolle. Uit besprekingen in de Gemeenteraad Zwolle op 10 januari 2022 kwam naar voren dat er voor Marslanden grote uitdagingen liggen op gebied van verduurzaming & vergroening die vragen om een versterkte organisatiegraad van ondernemers.

Waar ligt uw uitdaging?

Bent u ondernemer op Marslanden en voelt u de druk door stijgende energieprijzen en zoekt u kansen om de waarde van uw bedrijf te behouden of te voldoen aan de komende wet-en regelgeving? Gelooft u daarbij in het samen met uw ‘buren op Marslanden’ realiseren van duurzame oplossingen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met Koos Wijbenga en Jolanda Venema van EKCM.