Verzoek om een machtiging af te geven voor onderzoek
net-topologie Marslanden

Wie zijn wij?

Wij zijn de energiecoöperatie Energie & Klimaat Collectief Marslanden die is opgericht door en voor ondernemers bedrijventerrein Marslanden. Bedoeld om meerwaarde te genereren voor de eigenaren van bedrijven met hulp van duurzame projecten én de CO2 uitstoot te verminderen.

Onze leden hebben gelden ingelegd om samen met de financiële bijdrages van Gemeente en Provincie het potentiële netcongestie-issue op Marslanden te onderzoeken op mogelijke oplossingen.

Als energiecoöperatie EKCM verzamelen wij nu – in samenwerking met Enexis- machtigingen van de grootverbruikers met een klantstation om te bezien of er vormen van samenwerking kunnen ontstaan. Waardoor bedrijven, nu en in de toekomst, minder hinder gaan krijgen van de netcongestie.

Zie ook onze berichtgeving hierover op onze website in de nieuwsberichten.

Wat vragen we?

Bij deze het vriendelijke verzoek om bijgaande machtiging getekend terug te sturen. Hier zijn geen kosten aan verbonden en dit is éénmalig.

Op woensdagmiddag 2 oktober organiseert EKCM bij Mocca d’ Or/Breman voor alle bedrijven die hun getekende machtigingen hebben afgegeven een bijeenkomst om hen te informeren over de uitkomsten.

De machtiging is via de mail verstuurd als Word-bestand. Zodat uzelf de ontbrekende gegevens kunt aanvullen of bijvoorbeeld de tenaamstelling kunt aanpassen.

Waarom een getekende machtiging van belang?

Gemakkelijke oplossingen zoals netverzwaring, worden pas medio 2030 verwacht. Andere oplossingen zitten vooral in het samenwerken tussen verschillende ondernemers, congestiemanagement geheten: ondernemers die mét elkaar afspraken gaan maken over het delen van de netaansluiting (groepscontract) of uitwisselen van opgewekte stroom. Waardoor het net beter wordt benut op momenten dat er wél capaciteit is en ondernemers voordelen ondervinden voor hun bedrijfscontinuïteit, uitbreidingsplannen en kostenbesparing.

Om hiertoe te kunnen komen zijn goedkeuringen nodig in de vorm van machtigingen. Met deze machtigingen zal Enexis, pas nadat partijen hebben aangegeven te willen samenwerken, de relevante fysieke aansluitvermogens, de contracteerde vermogens en KW Max gegevens verstrekken.

Vraag is of u als grootverbruiker met een klantstation hieraan wilt deelnemen door als eerste stap een machtiging aan EKCM te verstrekken.