Skip to main content

Een voor EKCM bijzondere themabijeenkomst vond er op woensdagmiddag 22 november plaats op bedrijventerrein Marslanden. Want via een brief van de Gemeente Zwolle waren voor deze middag alle 800 ondernemers Marslanden uitgenodigd. We hebben 22 ondernemingen welkom geheten, net als ook vertegenwoordigers van Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Ondernemersclub Marslanden.

Het ontvangst, met een heerlijk kop koffie of thee, was in goede handen bij Koffiebranderij Mocca d’Or. De formele bijeenkomst startte, na een korte wandeling, in de sfeervolle zaal van het nabijgelegen Breman Utiliteit.

Kennismaking + helderheid behoefte/aanbod
Tijdens de voorstelronde konden alle ondernemers aangeven wat hun bedrijfsbehoefte en/of -aanbod is op gebied van verduurzaming. Voor EKCM vormt dit een belangrijk ingrediënt om onderlinge verbanden te (laten) zien, ieder bedrijf individueel te kunnen helpen en gezamenlijke projecten te realiseren.

Vervolg Sprintsessie
Met inbreng van Lars Visscher en Nick Buitenhuis vanuit Provincie Overijssel, werd de opbrengst van de vorige Sprintsessie van 20 september overzichtelijk gepresenteerd. Zij lieten nog eens zien dat er sprake is van vier belangrijke vraagstukken die om een vervolg vragen, te weten:

  • Netcongestie
  • Laadinfrastructuur
  • Koude/Warmte net
  • En het verkrijgen van data verbruik & opwek

‘Welke ondernemers zijn gezamenlijk bereid om een bedrag van 25K in te leggen, als voorwaarde voor de te verstrekken subsidies van Provincie en Gemeente van totaal 50K? En door welke partij (ondernemers gezamenlijk, OCM of EKCM) wordt de subsidie-aanvraag ingediend namens de ondernemers?’ Dat waren de vragen die vervolgens aan bod kwamen om te bespreken.

Door aanwezige ondernemers is het besluit genomen dat EKCM de ondernemers actief benadert om concreet de subsidie-aanvraag namens hen te gaan indienen voor het einde van het jaar 2023. Diverse ondernemers maakten ter plekke kenbaar hieraan mee te willen doen: deze kans willen ze niet laten liggen.

Ontwikkelingen Laadinfrastructuur
Vanuit de Provincie (GO-RAL) werd door Jan van Rookhuijzen stilgestaan bij het in kaart brengen van de laadinfra behoefte, de huidige beperkingen in het elektriciteitsnet en de komende wet-en regelgeving rond zero-emissie zônes. Jan gaf vervolgens aan dat er voor ondernemers Marslanden de mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de werkgroep Laden.

Belang van MJVP voor verduurzaming
zaal Breman EKCMJan Albert Westenbrink vertelde vervolgens het belang van het Meerjaren Verduurzamingsplan (MJVP) als essentieel onderdeel om bedrijven te helpen verduurzamen. Een instrument dat inmiddels bij de energiecoöperatie VEM uit Meppel bij 34 bedrijven is toegepast en meer en meer zijn waarde bewijst. Daarbij helpt het enerzijds om energiebesparingsmaatregelen te delen en te versnellen. Anderzijds wordt het gemeenschappelijke inzicht in de energiehuishouding en verbruiksprofielen (data!) van de deelnemende bedrijven vergroot.
Dit laatste -het met behoud van vertrouwen verzamelen van data- vormt een hele belangrijke bron voor het vinden en concreet maken van kansen: denk aan onderlinge energielevering achter de meter, investeringsprojecten zoals zon-op-dak of integrale oplossingen voor netcongestie.

Afsluiting
De middag werd afgesloten bij -opnieuw- onze eerste gastheer Koffiebranderij Mocca d’Or. Onder het genot van een hapje en drankje werd er uiteraard nog nabesproken. En is er door velen achter de schermen van de koffiebranderij gekeken tijdens de rondleiding.

Behoefte/aanbod peilen
Na bovengenoemde bijeenkomst is vanuit EKCM een enquête gestuurd naar alle ondernemers Marslanden die zich hadden aangemeld bij de Sprintsessie of de Follow-Up. Deze enquête is bedoeld om concreet te peilen welke behoeftes er leven en welke bijdrage ieders bedrijf zou willen leveren op het gebied van verduurzaming. Samen met resultaten uit de beide sprintsessie-bijeenkomsten vormt dit een mooie basis voor verdere stappen. De enquête is nog steeds in te vullen door alle ondernemers van bedrijventerrein Marslanden. EKCM werkt ondertussen aan het aanvragen van de subsidie.