Over EKCM

Het Energie & Klimaat Collectief Marslanden is een onafhankelijke coöperatie van en voor ondernemers op bedrijventerrein Marslanden in Zwolle. EKCM heeft -naast de motivatie- de expertise en het netwerk in huis om de verduurzaming van Marslanden versneld mogelijk te maken.

Onze instrumenten

Als coöperatie ondersteunen we onze leden met hun individuele uitdagingen én gezamenlijk projecten realiseren op het gebied van energie en klimaat. Onze motivatie: waardevermeerdering creëren.

Dat doen we door

  • Langjarige begeleiding van individuele ondernemers met een Meerjaren Verduurzamingsplan (MJVP): een energiescan met 3 jaar begeleiding/monitoring. Met de voucher van Gemeente Zwolle bespaart u € 2.000.
  • Gerichte kennis en ondersteuning bieden voor vermindering van energiegebruik en verduurzaming van bedrijven/gebouwen van leden.
  • Tegen sterk gereduceerd tarief helderheid verschaffen aan individuele ondernemers welke mogelijkheden zij hebben met zon-op-dak, in relatie tot hun verbruiksprofiel, netcongestie en samenwerking collega EKCM-leden.
  • Gezamenlijke leveranciersselectie en onafhankelijk inkoopadvies (denk aan groene stroom, zonnepanelen, ledverlichting, duurzame verwarming of koeling, isolatie, laadpalen voor elektrische vervoersmiddelen.)
  • Concept-ontwikkeling en projectmanagement van gezamenlijke thema’s en projecten rondom energie & klimaat, inclusief de aanvraag van financieringen- en subsidies.
  • Gesprekspartner te zijn richting overheid en actief betrokken bij overleggen op regionaal niveau over toekomstbestendigheid, circulariteit en energietransitie.

Inkomsten van EKCM

Naast de inkomsten uit het lidmaatschap dragen leveranciers die via de coöperatie producten of diensten leveren aan de leden een bemiddelingsfee af aan de coöperatie. Verder ontvangt de coöperatie inkomsten uit specifieke diensten die zij verleent aan haar individuele leden.

Wie is wie?

Benieuwd naar de gezichten achter EKCM? Bekijk hier welke mensen het bestuur van de coöperatie vormen.