Skip to main content

Woensdagmiddag 7 februari 2024 hebben wij een themabijeenkomst gehouden met 15 ondernemers van 9 bedrijven Marslanden bij één van onze leden: Vakmensen. Vakmensen is dé plek waar bedrijven arbeidsintensief werk aan kunnen uitbesteden, zoals: hovenierswerkzaamheden, eenvoudige assemblage, montage en onderhoud van fietsen, inpakken en verpakken, vormen/printen en verzenden, bakken van koeken-appeltaarten-oliebollen en houtbewerking.

Hoe pak je het aan?
Tijdens deze bijeenkomst met koplopers ging het met name over het vervolgtraject van de drie onderwerpen rond Energietransitie Marslanden:

  • Netcongestie,
  • Laadinfrastructuur, en
  • Warmte/koude-net.

Het gaat om onderwerpen die door ondernemers zélf op tafel waren gelegd tijdens de sprintsessies van vorig najaar en nader moeten worden onderzocht op haalbaarheid. Maar hoe en waar begin je?

Financiële basis
Door enkele ondernemers was al eerder een toezegging gedaan om substantieel bij te dragen in de financiële kosten voor deze onderzoeken. Op grond van deze garantstelling heeft de coöperatie EKCM een subsidie-aanvraag ingediend bij het loket van de Provincie Overijssel. De beschikking wordt medio maart 2024 verwacht.

Projectgroep van start!
De aanpak van de onderwerpen en de organisatievorm is met de aanwezige ondernemers gedeeld en door hen onderschreven. Redenen om met een projectgroep van start te gaan, te beginnen met eigen aangedragen deelnemers. Een mooie stap voorwaarts!

De volgende stap is de kick-off van de EKCM projectgroep Sprint.