Skip to main content

Woensdagmiddag 20 september 2023 kwamen zeventien ondernemers/EKCM-leden, Ondernemersvereniging Marslanden, provincie Overijssel en gemeente Zwolle samen om de situatie op Marslanden preciezer te bepalen, drempels in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te bedenken op de thema’s Laden, Eigen Regie in Energie, Zon op Dak en Besparen.

Tijdens deze bijeenkomst is ook een voucher uitgereikt door wethouder Arjan Spaans (Energietransitie) en EKCM aan Breman Utiliteit.

Specifiek voor het thema Besparen is het product Meerjaren verduurzamingsplan (MJVP) ontwikkeld waarvoor een voucher van de Gemeente Zwolle kan worden ingezet. Door deze voucher wordt een groot gedeelte van de kosten gesubsidieerd voor het product MJVP.

Sprintsessie
De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de provincie Overijssel en EKCM: de zogenoemde Sprintsessie. Om te versnellen naar een duurzamer bedrijventerrein Marslanden. De spreekwoordelijke roeiboot die we met de leden van de energiecoöperatie EKCM te water hebben gelaten, willen we laten varen. Om samen meer kracht en vaart te ontwikkelen bij het besparen en verduurzamen, zon op het dak, het laden van voertuigen en eigen regie te krijgen op de lokale energievoorziening.

EKCM: “Er komt zeker een vervolg. En voor ondernemers op Marslanden en in Zwolle Zuid die ook interesse hebben in een voucher, neem gerust contact met ons op.”

Heb je hierin interesse? Maak dit kenbaar aan de coöperatie EKCM, via mail (jolanda@ekcm.nl) of telefonisch (06-22601621).

Foto: Pedro Sluiter