Skip to main content

Woensdagmiddag 22 mei 2024 was de Algemene Ledenvergadering bij één van onze leden: UTS Hersevoort Verhuizingen. Zij zijn uitgegroeid tot een logistieke dienstverlener die meer doet dan alleen verhuizen. Denk bijvoorbeeld aan een zeer modern archiefdepot in Zwolle met 95 kilometer aan archiefcapaciteit, maar ook aan ondersteuning bij opslag en just-in-time uitlevering van warmtepompen voor installateurs door het hele land.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Door de leden van de coöperatie is tijdens de jaarlijkse ALV het gevoerde beleid over 2023 goedgekeurd en zijn onderwerpen besproken als contributiegeld, inkoopbeleid en ledenontwikkeling. De ALV werd binnen een half uur afgerond waardoor er veel ruimte over bleef voor inhoudelijk overleg, begeleid door de projectleden van het project Sprint.

Projectgroep Sprint

Door congestie op het elektriciteitsnet kan er geen extra elektriciteit meer worden afgenomen of terug geleverd. Dat is een probleem omdat het bestaande bedrijven hierdoor bemoeilijkt om te blijven bestaan, te verduurzamen of te groeien, en nieuwe grootverbruikers geen aansluiting op het stroomnet kunnen krijgen.

De projectgroep Sprint is bezig met het ontwikkelen van een plan voor kansrijke oplossingen op het bedrijventerrein Marslanden in Zwolle, die bedrijven in staat stelt hun bedrijfsvoering te continueren, te verduurzamen of te groeien, en het bedrijventerrein op het gebied van energie toekomstbestendiger maakt.

Het gaat om onderwerpen die door ondernemers eerder zélf op tafel waren gelegd tijdens de sprintsessies van vorig najaar en nader moeten worden onderzocht op haalbaarheid.

Er zijn heldere uitspraken gedaan over de behoeftes bedrijven Marslanden rond de Sprint-projectissues (1) laden, (2) warmte-/koudenet en (3) netcongestie en steun aan de projectgroep Sprint om door te gaan op het ingeslagen pad.

Net-topologie

De projectgroep is namens ondernemers gestart met het in kaart brengen van het elektriciteitsnet. Hiervoor is subsidie gekregen van onder andere de provincie Overijssel om dit te kunnen organiseren en doen. Netbeheerder Enexis helpt hierbij.

Uiteindelijk levert dit: inzicht in de net-topologie van Marslanden en kunnen we voor de ondernemers onderkennen waar (in welke lussen) en wanneer netcongestie zal kunnen gaan optreden. En welke maatregelen tijdig kunnen worden genomen.

Woensdagmiddag 2 oktober 2024

Op woensdagmiddag 2 oktober is de volgende bijeenkomst bij (opnieuw) de combi-locaties Breman & Mocca d’Or. We nodigen daar ook alle bedrijven bij uit die hun machtiging voor de net-topologie hebben afgegeven.